Archiwum

Archive for the ‘Egzaminy’ Category

Prawo cywilne (prof. Szafnicka): Terminy egzaminów (zerowych)

cywil EGZAMINY ZEROWE – TERMINY:
23 V
26 V
30 V (wtedy jest Rada Wydziału, więc egzamin na pewno nie odbędzie w godzinach porannych)

EGZAMINY:
> Prof. Szafnicka może egzaminować tylko poniedziałki i piątki (ew. czwartki po południu, czasami czwartki cały dzień).
> Wszyscy, którzy się zgłoszą na zapisany termin, będą zapytani. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Pani Profesor nie uda się odpytać w terminie, na który ktoś jest zapisany, bez konsekwencji będzie można przyjść w najbliższym możliwym terminie.
> Będzie ok. 12 terminów egzaminów,
> Można iść”w pierwszym terminie” we wrześniu, aczkolwiek prof. Szafnicka nie radzi, aby zostawiać egzamin na koniec września, ponieważ prof. Szafnicka nie gwarantuje, że będzie możliwość w takim wypadku poprawy egzaminu. Pod koniec września prof. Szafnicka uczestniczy w zjeździe cywilistów w Poznaniu (okolice 25,26 września) i wtedy nie będzie jej na wydziale. Dlatego możliwość zdawania po raz pierwszy egzaminu z prawa cywilnego cz. II we wrześniu jest, ale dla własnego dobra lepiej nie zostawiać go sobie na sam koniec, ponieważ „po końcu września nie ma już poprawek”.

Prof. Szafnicka NIE może egzaminować w dniach:

30 VI
20 VI
23 VI

 

Reklamy

Prawo pracy (prof. Z. Góral): Pierwszy temat eseju

https://i0.wp.com/www.uni.lodz.pl/images/wladze/prof_goral.jpg Pierwszy tematem eseju z prawa pracy podanym przez prof. Z. Górala podczas dzisiejszego wykładu (26 XI 2013) jest:

Dlaczego nie zgadzam się z wykładowcą, który kwestionuje ideę rekodyfikacji prawa pracy

Zgodnie z tym co powiedział dziś Pan Profesor do napisania będą dwa eseje. Nie są one obowiązkowe. Autorzy esejów mogą liczyć na zwolnienia z pewnej części materiału podczas egzaminu. Nie były podane żadne dodatkowe informacje dot. ilości stron, terminu oddania pracy itd. dlatego też nie potrafię odpowiedzieć na żadne dodatkowe pytania.

SZCZEGÓŁY DOT. ESEJÓW: [TUTAJ]

Kategorie:Egzaminy, Ogłoszenia

Prawo międzynarodowe (prof. P. Daranowski): Egzamin poprawkowy

8 października 2013 Dodaj komentarz

Byłam wczoraj u p. Dziekan Pikulskiej-Radomskiej. Pani Dziekan rozmawiała już z profesorem P. Daranowskim, który według tego co mówiła mi Pani Dziekan, zobowiązał się wyznaczyć terminy poprawek w październiku lub listopadzie.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie dokumentu do dziekanatu dot. przedłużenia możliwości zdawania tego konkretnego przedmiotu czyli prawa międzynarodowego publicznego. Należy mieć pozytywną decyzję Dziekana by móc przystąpić do egzaminu w tych październikowych/listopadowych terminach.

Na razie wyczekujcie terminów na stronie katedry Prawa Międzynarodowego/ USOSie. Zapisy na terminy odbędą się przez USOS.

Prawo administracyjne (prof. M. Stahl): Egzamin poprawkowy, dyżur

prof. M. Stahl

Najbliższy dyżur prof. Stahl (podczas którego będzie można otrzymać wpis) będzie miał miejsce 6 września, po Radzie Wydziału ok. godz. 11.30, pok. 3.47

Egzamin  poprawkowy z prawa administracyjnego u prof. Stahl odbędzie się 9 września (poniedziałek), godz. 10.00, sala 3.63.  

Prawo karne (prof. W. Kulesza): Egzamin poprawkowy

https://i2.wp.com/i.wp.pl/a/f/jpeg/26663/witold_kulesza_pap_arch_550.jpeg

prof. W. Kulesza

Egzamin poprawkowy z prawa karnego u  prof. W.Kuleszy odbędzie się 28 wrzesnia 2013 r.  (sobota) o godz. 10.00 w auli zielonej (2.62).

Prawo międzynarodowe publiczne (prof. P. Daranowski): Egzaminy poprawkowe, terminy wrześniowe

Terminy wrześniowe:
17 września – termin egzaminu poprawkowego dla osób, które nie zaliczyły (nie zdały) egzaminu w czerwcu/lipcu.
18, 19, 20, 21, 23 września – dla osób, które nie deklarowały gotowości zdawania egzaminu w m-c czerwcu i lipcu.
24, 25, 30 września – terminy dla osób, które nie zdawały egzaminu mimo dokonania wpisu na listy egzaminacyjne – w czerwcu i lipcu.
Początek egzaminu godz. 11.00 – pokój – 3.21.

Limit max osób na dany dzień egzaminacyjny – 25 osób. Obowiązują zapisy przez USOS!
Zapisy przez USOS na egzaminy wrześniowe zostaną uruchomione 1 września 2013 roku. 

 

Prawo międzynarodowe publiczne (prof. Daranowski): Terminy egzaminu

Terminy egzaminów z prawa międzynarodowego publicznego dla II roku Prawa stacjonarnego:
* 5 czerwca 2013, godz. 12.00
* 6 czerwca 2013, godz. 12.00
* 10 czerwca 2013, godz. 12.00
* 11 czerwca 2013, godz. 12.00
* 18 czerwca 2013, godz. 12.00
* 27 czerwca 2013, godz. 12.00
* 28 czerwca 2013, godz. 12.00
* 1 lipca 2013, godz. 12.00
* 2 lipca 2013, godz. 12.00
* 3 lipca 2013, godz. 12.00

Limit miejsc: 20 osób. Obowiązują zapisy przez USOS.
Zapisy zostaną uruchomione 29 maja 2013 (środa) o godz. 20.00.

Kategorie:Egzaminy