Archiwum

Archive for the ‘Egzaminy’ Category

Prawo administracyjne (prof. M. Stahl): Egzamin poprawkowy, dyżur

prof. M. Stahl

Najbliższy dyżur prof. Stahl (podczas którego będzie można otrzymać wpis) będzie miał miejsce 6 września, po Radzie Wydziału ok. godz. 11.30, pok. 3.47

Egzamin  poprawkowy z prawa administracyjnego u prof. Stahl odbędzie się 9 września (poniedziałek), godz. 10.00, sala 3.63.  

Prawo karne (prof. W. Kulesza): Egzamin poprawkowy

22 Sierpień 2013 3 uwag
http://i.wp.pl/a/f/jpeg/26663/witold_kulesza_pap_arch_550.jpeg

prof. W. Kulesza

Egzamin poprawkowy z prawa karnego u  prof. W.Kuleszy odbędzie się 28 wrzesnia 2013 r.  (sobota) o godz. 10.00 w auli zielonej (2.62).

Prawo międzynarodowe publiczne (prof. P. Daranowski): Egzaminy poprawkowe, terminy wrześniowe

Terminy wrześniowe:
17 września – termin egzaminu poprawkowego dla osób, które nie zaliczyły (nie zdały) egzaminu w czerwcu/lipcu.
18, 19, 20, 21, 23 września – dla osób, które nie deklarowały gotowości zdawania egzaminu w m-c czerwcu i lipcu.
24, 25, 30 września – terminy dla osób, które nie zdawały egzaminu mimo dokonania wpisu na listy egzaminacyjne – w czerwcu i lipcu.
Początek egzaminu godz. 11.00 – pokój - 3.21.

Limit max osób na dany dzień egzaminacyjny – 25 osób. Obowiązują zapisy przez USOS!
Zapisy przez USOS na egzaminy wrześniowe zostaną uruchomione 1 września 2013 roku. 

 

Prawo międzynarodowe publiczne (prof. Daranowski): Terminy egzaminu

Terminy egzaminów z prawa międzynarodowego publicznego dla II roku Prawa stacjonarnego:
* 5 czerwca 2013, godz. 12.00
* 6 czerwca 2013, godz. 12.00
* 10 czerwca 2013, godz. 12.00
* 11 czerwca 2013, godz. 12.00
* 18 czerwca 2013, godz. 12.00
* 27 czerwca 2013, godz. 12.00
* 28 czerwca 2013, godz. 12.00
* 1 lipca 2013, godz. 12.00
* 2 lipca 2013, godz. 12.00
* 3 lipca 2013, godz. 12.00

Limit miejsc: 20 osób. Obowiązują zapisy przez USOS.
Zapisy zostaną uruchomione 29 maja 2013 (środa) o godz. 20.00.

Kategorie:Egzaminy

Prawo karne (prof. Kulesza): ZMIANA terminów zerówek, zapisy, egzamin pisemny

http://i.wp.pl/a/f/jpeg/26663/witold_kulesza_pap_arch_550.jpeg

prof. W. Kulesza

EGZAMIN PISEMNY
Egzamin pisemny z prawa karnego w sesji odbędzie się 29 czerwca 2013 roku.

EGZAMINY USTNE
Prof. Kulesza PONOWNIE zmienił terminy egzaminu zerówkowego. Ostateczne terminy egzaminu ustnego to:
21 VI (piątek) – od godz. 16:00
22 VI (sobota) – od godz. 10:00
24 VI (poniedziałek) – od godz. 10:00
EWENTUALNIE 25 VI – jeżeli do 14 VI glosy odda WIĘCEJ NIŻ 40 OSÓB.
Jak poprzednio, na każdy termin może zapisać się nie więcej niż 20 osób.

ZAPISY
W związku z powyższym listy z 6 oraz 7 czerwca NIE OBOWIĄZUJĄ.

Nowe zapisy odbędą się w czwartek, 23 V 2013 roku:
– o godzinie 18:00 – na termin 21 czerwca,
- o godzinie 19:00 – na termin 22 czerwca,
– o godzinie 20:00 – na termin 24 czerwca.
(- EWENTUALNIE po 14 VI na termin 25 czerwca)

Zapisy odbędą się jak zwykle – drogą mailową. O określonej godzinie, należy wysłać na adres agnieszkamariakozlowska@gmail.com maila w TYTULE wpisując termin egzaminu, a w TREŚCI wiadomości swoje imię, nazwisko oraz numer indeksu , np.:
Tytuł wiadomości: 22 V
Treść wiadomości: Joanna Piątkowska 323232

1) Na listę wpisuję pierwsze dwadzieścia osób, które wyślą mi maila o określonej godzinie na właściwy termin. Mój e-mail jest zsynchronizowany z [ TĄ ] stroną.
Uwaga! NIE wpisuję na listę osób, które wyślą mi maila zbyt wcześnie (np. o 18:59),
2) Każdemu wyślę maila z informacją czy dostał się czy też nie – w pierwszej kolejności informuję osoby, które NIE dostały się, aby mogły załapać się na kolejne zapisy,

Informacje od prof. Kuleszy:
– można przyjść na inny termin, niż jest się zapisanym, ale na zasadzie ryzyka: prof. Kulesza zgodzi się egzaminować, jeżeli nie będzie więcej niż 20 osób.
– glosę należy złożyć 7 dni przed swoim terminem egzaminu. (inne informacje dotyczące glosy, rozmiaru czcionki, wymaganych stron itd. znajdziecie [TU]),
0s0by, które zapisały się na 22 i 23 maja, a nie zdążyły NIE MOGĄ zapisać się na terminy czerwcowe. Mogą one przyjść na egzamin tylko na opisanej powyżej zasadzie ryzyka – jeżeli będzie mniej niż 20 osób danego dnia w czerwcu, mogą one podejść do egzaminu (oczywiście przedkładając wcześniej glosę).

Prawo cywilne (prof. P. Księżak): Zapisy na zerówki (USOS)

prof. Paweł Księżak

Na USOSie od 13.05 godz. 19:00 trwają zapisy na egzaminy z prawa cywilnego.
Zapisać można się [TUTAJ].

Prawo karne (prof. Kulesza): Lista na zerówkę 22 oraz 23 maja 2013

http://i.wp.pl/a/f/jpeg/26663/witold_kulesza_pap_arch_550.jpeg

prof. W. Kulesza

Listy chętnych na zerówkę z prawa karnego 22 V oraz 23 V możecie znaleźć [TUTAJ]. Wciąż można się zapisać tam, gdzie są wolne miejsca. (Hasło jest takie, jak do maila roku.)

Przypominam, że jutro zapisy na terminy czerwcowe. Więcej informacji w [POPRZEDNIM POŚCIE].

Prawo karne (prof. W. Kulesza): Zapisy na egzamin zerówkowy, glosa

http://i.wp.pl/a/f/jpeg/26663/witold_kulesza_pap_arch_550.jpeg

prof. W. Kulesza

KOLEJNY WYKŁAD
9 maja się spotykamy w auli niebieskiej o 9:15.

TERMINY EGZAMINÓW ZERÓWKOWYCH
22 V (śr.), godz. 10:00
23 (czw.), godz. 16:00
6 VI (czw.),
7 VI (pt.).

Na każdy termin może iść maksymalnie 20 osób. Jeżeli chętnych będzie więcej to prof. Kulesza wyznaczy dodatkowe terminy w połowie czerwca.

ZAPISY NA TERMINY EGZAMINU
Zapisy odbędą się:
6 V (poniedziałek) – terminy majowe:
od godz. 19:00 – na termin 22 V
od godziny 20:00 – na termin 23 V
7 V (wtorek) – terminy czerwcowe:
od godz. 19:00 – na termin 6 VI
od godz. 20:00 – na termin 7 VI

Zapisy odbędą się jak zwykle – drogą mailową. O określonej godzinie, należy wysłać na adres agnieszkamariakozlowska@gmail.com maila w TYTULE wpisując termin egzaminu, a w TREŚCI wiadomości swoje imię, nazwisko oraz numer indeksu , np.:
Tytuł wiadomości: 22 V
Treść wiadomości: Joanna Piątkowska 323232

PROSZĘ O ZAPISYWANIE SIĘ PRZEZ OSOBY, KTÓRE NA 100% NAPISZĄ GLOSĘ I PRZYSTĄPIĄ DO ZERÓWKI W WYBRANYM PRZEZ SIEBIE TERMINIE!!!
Mail o określonej formie znacznie ułatwi mi pracę, z góry dziękuję wszystkim, którzy wyślą zgłoszenie właśnie w takiej formie.

1) Na listę wpisuję pierwsze dwadzieścia osób, które wyślą mi maila o określonej godzinie na właściwy termin. Mój e-mail jest zsynchronizowany z [ TĄ ] stroną.
Uwaga! NIE wpisuję na listę osób, które wyślą mi maila zbyt wcześnie (np. o 18:59),
2) Każdemu wyślę maila z informacją czy dostał się czy też nie – w pierwszej kolejności informuję osoby, które NIE dostały się, aby mogły załapać się na kolejne zapisy,
3) Można zamieniać się terminami, proszę jednak o poinformowanie mnie o takiej zamianie.

GLOSA
– wylosowanie glosy nie oznacza, że trzeba iść na egzamin, nie pociąga to za sobą żadnych negatywnych konsekwencji,
– glosę należy złożyć 7 dni przed swoim terminem egzaminu (jeżeli ktoś idzie 22 V na egzamin, glosę musi złożyć do 16 V),
– glosa może być akceptująca, krytyczna lub częściowo krytyczna. Z owym podziałem nie łączy się ocena glosy,
– glosę składamy w sekretariacie Katedry Prawa Karnego,
– należy mieć jeden egzemplarz glosy ze sobą podczas egzaminu, aby móc mieć przed oczami to, co napisaliśmy i o co będzie pytał prof. Kulesza.
WYMAGANIA FORMALNE
– w lewym górnym rogu należy umieścić imię, nazwisko oraz numer indeksu,
– na pierwszej stronie przepisujemy wylosowaną tezę,
– pod tezą piszemy słowo glosa, po czym uzupełniamy kolejne strony naszym komentarzem do wylosowanego wyroku,
– pismo maszynowe (nie ręczne),
– interlinia 1,5 ,
– czcionka w rozmiarze 12,
– nie więcej niż 33 wiersze na stronie,
– liczba stron: od 7 do 77.

OCENA NIEDOSTATECZNA PODCZAS EGZAMINU ZERÓWKOWEGO
Uwaga!! Gdyby egzamin ustny do którego przystąpienia wymagane jest przedłożenie glosy, zaKończył się niepowodzeniem to osoby, którym ustny egzamin się nie powiedzie, zapraszane są na egzamin poprawkowy w formie pisemnej w końcu września. Egzamin poprawkowy ma tylko formę pisemną, testową, nie jest przewidywany egzamin poprawkowy w formie ustnej.

Prawo administracyjne (prof. Stahl): Zerówka, egzamin – informacje

25 Kwiecień 2013 3 uwag

prof. M. Stahl

Rozmawiałam wczoraj z prof. Stahl na temat zerówki (a także egzaminu), ponieważ pojawiło się wiele plotek i różych wersji na ten temat. Oto czego się dowiedziałam:

TERMINY EGZAMINÓW:
Zerówka z prawa administracyjnego będzie miała miejsce w dwóch terminach:
17 V 2013 (podczas jutrzejszego wykładu będziemy wybierać godzinę egzaminu) oraz
28 V 2013.
Nie ma jeszcze ustalonych terminów egzaminu w sesji.

Pani prof. Stahl nie przewiduje możliwości podchodzenia do egzaminu z prawa administracyjnego w I terminie we wrześniu. Taka sytuacja może mieć miejsce jedynie w wyjątkowych przypadkach losowych, które muszą być zgłoszone każdorazowo do Pani Profesor.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZERÓWKI:
JEDYNYM warunkiem przystąpienia do zerówki z prawa administracyjnego jest zaliczenie ćwiczeń. NIE trzeba być na liście, która robiona była podczas wykładu, aby można było przystąpić do zerowego egzaminu pisemnego.

LISTA
Lista, o której sporządzenie prosiła Pani Profesor podczas wykładu, jest jedynie „dla niej”. Obecność swojego nazwiska na liście może jedynie przynieść korzyści, ale nieobecność na niej nie ma żadnych negatywnych skutków. Pani prof. Stahl nie powiedziała mi dokładnie na jakiego rodzaju „przywileje” mogą liczyć osoby z listy. Kilkakrotnie powtarzała, że lista jest jedynie dla jej wiedzy kto chodził na wykład.

Prawo karne (prof. W. Kulesza): Godzina losowania orzeczenia w celu napisania glosy

http://i.wp.pl/a/f/jpeg/26663/witold_kulesza_pap_arch_550.jpeg

prof. W. Kulesza

[TUTAJ] możecie sprawdzić o której godzinie każda z osób, chcąca przystąpić do zerówki z prawa karnego musi stawić się pod pokojem prof. Kuleszy (4.50) w celu wylosowania orzeczenia.

Osoby, które dopisały się do listy na wykładzie są na końcu listy. Znalazły się tam, ponieważ zgodnie z listą, którą posiada prof. Kulesza, są na jej końcu. Jeżeli pomyliłam nazwiska bądź numery indeksów osób, które dopisywały się na wykładzie, nie ma to większego znaczenia, ponieważ i tak profesor ma oryginał, a ja nie mogłam doczytać się każdego nazwiska, ponieważ były one wpisywane ręcznie. Oczywiście takie błędy mogę poprawić, jeżeli ktoś wyrazi taką chęć.

Jeżeli komuś nie pasuje godzina losowania, proszę
1) najlepiej z kimś się zamienić, np. osoba A ma wyznaczone losowanie o godzinie 10:50, a osoba B o 12:20, więc osoby A i B zamieniają się godzinami tak, że osoba A idzie o 12:20, a osoba B o 10:50.
2) jeżeli nie uda się z nikim zamienić, proszę mnie poinformować mailowo i postaram się dopasować godzinę.

Przypominam, że losowanie orzeczeń jest we wtorek, w pok. 4.50 (beczka B).

 

Kategorie:Egzaminy zerowe
Obserwuj

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.