Archiwum

Archiwum kategorii ‘Egzaminy’

Prawo międzynarodowe publiczne (prof. Daranowski): Terminy egzaminu

Terminy egzaminów z prawa międzynarodowego publicznego dla II roku Prawa stacjonarnego:
* 5 czerwca 2013, godz. 12.00
* 6 czerwca 2013, godz. 12.00
* 10 czerwca 2013, godz. 12.00
* 11 czerwca 2013, godz. 12.00
* 18 czerwca 2013, godz. 12.00
* 27 czerwca 2013, godz. 12.00
* 28 czerwca 2013, godz. 12.00
* 1 lipca 2013, godz. 12.00
* 2 lipca 2013, godz. 12.00
* 3 lipca 2013, godz. 12.00

Limit miejsc: 20 osób. Obowiązują zapisy przez USOS.
Zapisy zostaną uruchomione 29 maja 2013 (środa) o godz. 20.00.

Kategorie:Egzaminy

Prawo karne (prof. Kulesza): ZMIANA terminów zerówek, zapisy, egzamin pisemny

http://i.wp.pl/a/f/jpeg/26663/witold_kulesza_pap_arch_550.jpeg

prof. W. Kulesza

EGZAMIN PISEMNY
Egzamin pisemny z prawa karnego w sesji odbędzie się 29 czerwca 2013 roku.

EGZAMINY USTNE
Prof. Kulesza PONOWNIE zmienił terminy egzaminu zerówkowego. Ostateczne terminy egzaminu ustnego to:
21 VI (piątek) – od godz. 16:00
22 VI (sobota) – od godz. 10:00
24 VI (poniedziałek) – od godz. 10:00
EWENTUALNIE 25 VI – jeżeli do 14 VI glosy odda WIĘCEJ NIŻ 40 OSÓB.
Jak poprzednio, na każdy termin może zapisać się nie więcej niż 20 osób.

ZAPISY
W związku z powyższym listy z 6 oraz 7 czerwca NIE OBOWIĄZUJĄ.

Nowe zapisy odbędą się w czwartek, 23 V 2013 roku:
- o godzinie 18:00 – na termin 21 czerwca,
- o godzinie 19:00 – na termin 22 czerwca,
- o godzinie 20:00 – na termin 24 czerwca.
(- EWENTUALNIE po 14 VI na termin 25 czerwca)

Zapisy odbędą się jak zwykle – drogą mailową. O określonej godzinie, należy wysłać na adres agnieszkamariakozlowska@gmail.com maila w TYTULE wpisując termin egzaminu, a w TREŚCI wiadomości swoje imię, nazwisko oraz numer indeksu , np.:
Tytuł wiadomości: 22 V
Treść wiadomości: Joanna Piątkowska 323232

1) Na listę wpisuję pierwsze dwadzieścia osób, które wyślą mi maila o określonej godzinie na właściwy termin. Mój e-mail jest zsynchronizowany z [ TĄ ] stroną.
Uwaga! NIE wpisuję na listę osób, które wyślą mi maila zbyt wcześnie (np. o 18:59),
2) Każdemu wyślę maila z informacją czy dostał się czy też nie – w pierwszej kolejności informuję osoby, które NIE dostały się, aby mogły załapać się na kolejne zapisy,

Informacje od prof. Kuleszy:
- można przyjść na inny termin, niż jest się zapisanym, ale na zasadzie ryzyka: prof. Kulesza zgodzi się egzaminować, jeżeli nie będzie więcej niż 20 osób.
- glosę należy złożyć 7 dni przed swoim terminem egzaminu. (inne informacje dotyczące glosy, rozmiaru czcionki, wymaganych stron itd. znajdziecie [TU]),
- 0s0by, które zapisały się na 22 i 23 maja, a nie zdążyły NIE MOGĄ zapisać się na terminy czerwcowe. Mogą one przyjść na egzamin tylko na opisanej powyżej zasadzie ryzyka – jeżeli będzie mniej niż 20 osób danego dnia w czerwcu, mogą one podejść do egzaminu (oczywiście przedkładając wcześniej glosę).

Prawo cywilne (prof. P. Księżak): Zapisy na zerówki (USOS)

prof. Paweł Księżak

Na USOSie od 13.05 godz. 19:00 trwają zapisy na egzaminy z prawa cywilnego.
Zapisać można się [TUTAJ].

Prawo karne (prof. Kulesza): Lista na zerówkę 22 oraz 23 maja 2013

http://i.wp.pl/a/f/jpeg/26663/witold_kulesza_pap_arch_550.jpeg

prof. W. Kulesza

Listy chętnych na zerówkę z prawa karnego 22 V oraz 23 V możecie znaleźć [TUTAJ]. Wciąż można się zapisać tam, gdzie są wolne miejsca. (Hasło jest takie, jak do maila roku.)

Przypominam, że jutro zapisy na terminy czerwcowe. Więcej informacji w [POPRZEDNIM POŚCIE].

Prawo karne (prof. W. Kulesza): Zapisy na egzamin zerówkowy, glosa

http://i.wp.pl/a/f/jpeg/26663/witold_kulesza_pap_arch_550.jpeg

prof. W. Kulesza

KOLEJNY WYKŁAD
9 maja się spotykamy w auli niebieskiej o 9:15.

TERMINY EGZAMINÓW ZERÓWKOWYCH
22 V (śr.), godz. 10:00
23 (czw.), godz. 16:00
6 VI (czw.),
7 VI (pt.).

Na każdy termin może iść maksymalnie 20 osób. Jeżeli chętnych będzie więcej to prof. Kulesza wyznaczy dodatkowe terminy w połowie czerwca.

ZAPISY NA TERMINY EGZAMINU
Zapisy odbędą się:
6 V (poniedziałek) – terminy majowe:
od godz. 19:00 – na termin 22 V
od godziny 20:00 – na termin 23 V
7 V (wtorek) – terminy czerwcowe:
od godz. 19:00 – na termin 6 VI
od godz. 20:00 – na termin 7 VI

Zapisy odbędą się jak zwykle – drogą mailową. O określonej godzinie, należy wysłać na adres agnieszkamariakozlowska@gmail.com maila w TYTULE wpisując termin egzaminu, a w TREŚCI wiadomości swoje imię, nazwisko oraz numer indeksu , np.:
Tytuł wiadomości: 22 V
Treść wiadomości: Joanna Piątkowska 323232

PROSZĘ O ZAPISYWANIE SIĘ PRZEZ OSOBY, KTÓRE NA 100% NAPISZĄ GLOSĘ I PRZYSTĄPIĄ DO ZERÓWKI W WYBRANYM PRZEZ SIEBIE TERMINIE!!!
Mail o określonej formie znacznie ułatwi mi pracę, z góry dziękuję wszystkim, którzy wyślą zgłoszenie właśnie w takiej formie.

1) Na listę wpisuję pierwsze dwadzieścia osób, które wyślą mi maila o określonej godzinie na właściwy termin. Mój e-mail jest zsynchronizowany z [ TĄ ] stroną.
Uwaga! NIE wpisuję na listę osób, które wyślą mi maila zbyt wcześnie (np. o 18:59),
2) Każdemu wyślę maila z informacją czy dostał się czy też nie – w pierwszej kolejności informuję osoby, które NIE dostały się, aby mogły załapać się na kolejne zapisy,
3) Można zamieniać się terminami, proszę jednak o poinformowanie mnie o takiej zamianie.

GLOSA
- wylosowanie glosy nie oznacza, że trzeba iść na egzamin, nie pociąga to za sobą żadnych negatywnych konsekwencji,
- glosę należy złożyć 7 dni przed swoim terminem egzaminu (jeżeli ktoś idzie 22 V na egzamin, glosę musi złożyć do 16 V),
- glosa może być akceptująca, krytyczna lub częściowo krytyczna. Z owym podziałem nie łączy się ocena glosy,
- glosę składamy w sekretariacie Katedry Prawa Karnego,
- należy mieć jeden egzemplarz glosy ze sobą podczas egzaminu, aby móc mieć przed oczami to, co napisaliśmy i o co będzie pytał prof. Kulesza.
WYMAGANIA FORMALNE
- w lewym górnym rogu należy umieścić imię, nazwisko oraz numer indeksu,
- na pierwszej stronie przepisujemy wylosowaną tezę,
- pod tezą piszemy słowo glosa, po czym uzupełniamy kolejne strony naszym komentarzem do wylosowanego wyroku,
- pismo maszynowe (nie ręczne),
- interlinia 1,5 ,
- czcionka w rozmiarze 12,
- nie więcej niż 33 wiersze na stronie,
- liczba stron: od 7 do 77.

OCENA NIEDOSTATECZNA PODCZAS EGZAMINU ZERÓWKOWEGO
Uwaga!! Gdyby egzamin ustny do którego przystąpienia wymagane jest przedłożenie glosy, zaKończył się niepowodzeniem to osoby, którym ustny egzamin się nie powiedzie, zapraszane są na egzamin poprawkowy w formie pisemnej w końcu września. Egzamin poprawkowy ma tylko formę pisemną, testową, nie jest przewidywany egzamin poprawkowy w formie ustnej.

Prawo administracyjne (prof. Stahl): Zerówka, egzamin – informacje

25 Kwiecień 2013 3 uwag

prof. M. Stahl

Rozmawiałam wczoraj z prof. Stahl na temat zerówki (a także egzaminu), ponieważ pojawiło się wiele plotek i różych wersji na ten temat. Oto czego się dowiedziałam:

TERMINY EGZAMINÓW:
Zerówka z prawa administracyjnego będzie miała miejsce w dwóch terminach:
17 V 2013 (podczas jutrzejszego wykładu będziemy wybierać godzinę egzaminu) oraz
28 V 2013.
Nie ma jeszcze ustalonych terminów egzaminu w sesji.

Pani prof. Stahl nie przewiduje możliwości podchodzenia do egzaminu z prawa administracyjnego w I terminie we wrześniu. Taka sytuacja może mieć miejsce jedynie w wyjątkowych przypadkach losowych, które muszą być zgłoszone każdorazowo do Pani Profesor.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZERÓWKI:
JEDYNYM warunkiem przystąpienia do zerówki z prawa administracyjnego jest zaliczenie ćwiczeń. NIE trzeba być na liście, która robiona była podczas wykładu, aby można było przystąpić do zerowego egzaminu pisemnego.

LISTA
Lista, o której sporządzenie prosiła Pani Profesor podczas wykładu, jest jedynie “dla niej”. Obecność swojego nazwiska na liście może jedynie przynieść korzyści, ale nieobecność na niej nie ma żadnych negatywnych skutków. Pani prof. Stahl nie powiedziała mi dokładnie na jakiego rodzaju “przywileje” mogą liczyć osoby z listy. Kilkakrotnie powtarzała, że lista jest jedynie dla jej wiedzy kto chodził na wykład.

Prawo karne (prof. W. Kulesza): Godzina losowania orzeczenia w celu napisania glosy

http://i.wp.pl/a/f/jpeg/26663/witold_kulesza_pap_arch_550.jpeg

prof. W. Kulesza

[TUTAJ] możecie sprawdzić o której godzinie każda z osób, chcąca przystąpić do zerówki z prawa karnego musi stawić się pod pokojem prof. Kuleszy (4.50) w celu wylosowania orzeczenia.

Osoby, które dopisały się do listy na wykładzie są na końcu listy. Znalazły się tam, ponieważ zgodnie z listą, którą posiada prof. Kulesza, są na jej końcu. Jeżeli pomyliłam nazwiska bądź numery indeksów osób, które dopisywały się na wykładzie, nie ma to większego znaczenia, ponieważ i tak profesor ma oryginał, a ja nie mogłam doczytać się każdego nazwiska, ponieważ były one wpisywane ręcznie. Oczywiście takie błędy mogę poprawić, jeżeli ktoś wyrazi taką chęć.

Jeżeli komuś nie pasuje godzina losowania, proszę
1) najlepiej z kimś się zamienić, np. osoba A ma wyznaczone losowanie o godzinie 10:50, a osoba B o 12:20, więc osoby A i B zamieniają się godzinami tak, że osoba A idzie o 12:20, a osoba B o 10:50.
2) jeżeli nie uda się z nikim zamienić, proszę mnie poinformować mailowo i postaram się dopasować godzinę.

Przypominam, że losowanie orzeczeń jest we wtorek, w pok. 4.50 (beczka B).

 

Kategorie:Egzaminy zerowe

Prawo karne (prof. W. Kulesza): Losowanie glos, egzamin zerówkowy

http://i.wp.pl/a/f/jpeg/26663/witold_kulesza_pap_arch_550.jpeg

prof. W. Kulesza

LOSOWANIE ORZECZEŃ DO GLOSOWANIA
Losowanie orzeczeń odbędzie się we wtorek, 23 IV 2013 roku OD godziny 10:30 w pok. 4.50.
UWAGA! Prof. Kulesza prosił mnie, abym zorganizowała czasowo losowanie tak, aby jednocześnie w pokoju znajdowało się 10 osób. Każde 10 osób, będzie wchodzić co dziesięć minut. Wszyscy będą podzieleni wg. kolejności na liście (dlatego osoby, które wpisały się ręcznie na wykładzie z prawa karnego będą losowały na końcu). Taka forma ułatwi prof. Kuleszy organizację losowania (chodzi o uzupełnianie listy numerami orzeczeń). Dokładną listę (z nazwiskami i podaną godziną dla każdego), opublikuję jutro (w piątek) wieczorem lub w sobotę rano.

Jak będzie wyglądało losowanie?
- w pokoju jednocześnie będzie znajdowało się 10 osób,
- na stole będą leżały paski z tezami,
- wybór orzeczenia będzie na “chybił trafił“, bez możliwości ze wcześniejszym zapoznaniem się z treścią orzeczenia (paski będą położone tekstem do dołu),
- po wylosowaniu orzeczenia, należy wpisać jego numer obok swojego nazwiska, na liście profesora Kuleszy,
- nie wolno zamieniać się wylosowanymi orzeczeniami,
- wylosowanie orzeczenia nie obliguje do przystąpienia do egzaminu ani do napisania glosy, 
- glosę należy oddać 7 dni przed wybranym przez siebie terminem egzaminu ustnego z prawa karnego (np. jeżeli ktoś będzie chciał iść na egzamin w dniu 10 czerwca, glosę musi oddać 3 czerwca – to tylko przykład, na razie nie są znane terminy egzaminu),
- w związku z powyższym, osoby przystępujące do egzaminu w czerwcu, mają więcej czasu na napisanie glosy,
- KAŻDA napisana i oddana glosa zostanie przyjęta, przeczytana przez profesora i oddanie każdej glosy pozwala na przystąpienie do egzaminu – jedynie ocena glosy może być różna (prof. Kulesza podczas wykładu powiedział, że nawet zagięcie kartki z wyrokiem, napisanie na wierzchu “sekret”, a po otwarciu zagięcia napisanie “kto tu zagląda, ten sam tak wygląda” będzie traktowane jako glosa, oczywiście potem na egzaminie dostanie się pytania dotyczące glosy, a następie 2 pytania wymyślone przez prof. Kuleszę)

TERMIN EGZAMINU ZERÓWKOWEGO
Ze względu na dzień rektorski, egzamin nie może odbyć się jak to było ustalane wcześniej 17 V 2013, zostanie przesunięty o kilka dni. Kiedy data będzie mi znana, napiszę tutaj.
W maju będzie tylko jeden termin egzaminu. Liczba terminów egzaminu zerówkowego w czerwcu będzie zależna od liczby osób, które zdecydują się podjąć pisania glosy. 
Prof. Kulesza prosił o ubranie się na egzamin w sposób licujący z powagą owego wydarzenia, tj. nie w t-shirt. Ale myślę, że jest to oczywiste i nie muszę Wam tego powtarzać ;)

LISTA NA ZERÓWKĘ W MAJU
Musimy sporządzić listę osób (30-40) chętnych na zerówkę w maju.  Lista będzie tworzona po losowaniu orzeczeń (nie wiem jednak czy będzie to wtorek, środa czy też późniejszy termin), aby każdy mógł się zastanowić kiedy i czy chce w ogóle iść. Najbardziej chciałabym, aby każdy miał przynajmniej tydzień na zapoznanie się z orzeczeniem, poczytanie literatury na temat swojego problemu prawnego i wtedy lista byłaby oddana profesorowi 2 maja. Proszę już teraz zastanowić się jak rozplanować sesję i aby na zerówkę majową decydowały się osoby, które są BARDZO zdeterminowane do przystąpienia do tego egzaminu już w maju. Wiem, że są osoby, które JUŻ TERAZ wiedzą, że chcą iść w maju, jednakże chciałabym aby każdy miał równe szanse w zapisaniu się, dlatego na razie nie wpisuję nikogo na listę.
Mam szczerą nadzieję, że liczba osób chętnych za zerówkę w maju nie przekroczy 40 osób. Jeżeli tak, będzie trzeba w jakiś sposób wybrać najbardziej sprawiedliwy sposób zapisania na listę.
Wciąż zbieram pomysły, dlatego jeżeli ktokolwiek ma jakiś pomysł, proszę o kontakt!

Więcej informacji dot. zapisów umieszczę już wkrótce.

Prawo cywilne (prof. P. Księżak): Egzamin zerówkowy, odrobienie wykładu, terminy egzaminów

prof. Paweł Księżak

Ostatni wykład z prawa cywilnego odbędzie się w dniu 21 maja. Wykład z dnia 28 maja zostanie odrobiony na kolejnych wykładach kwietniowych i majowych, tzn. będę one trwały o około 20 minut dłużej każdy.

Egzamin zerówkowy odbędzie się w dniach 22 i 23 maja od godziny 9.00 w sali 4.04.

Kolejne terminy egzaminów:
1) CZERWIEC
3,4,5,6,7, 24,26,27 i 28 czerwca od 9.00 oraz 25 czerwca od 11-tej,
2) LIPIEC
8,9,10 lipca od godz. 9.00,
3) WRZESIEŃ
16,17,18,19, 24,25 i 26 września w sali 4.04.

Zasady zdawania egzaminu z prawa cywilnego część 1 (II rok prawa dziennego) w roku akademickim 2012/2013:

1. Zapisy przez USOS będą miały charakter porządkowy – przyjmę na pewno osoby zapisane na termin danego dnia i tylko ewentualnie osoby dodatkowe. Niestawienie się na egzamin nie skutkuje negatywnymi konsekwencjami aż do końca sesji. Po zakończeniu sesji osoby, które nie przystąpiłu do egzaminu, otrzymują ocenę niedostateczną.

2. Można przystąpić do egzaminu w I terminie również we wrześniu.

3. W dniu 30 września kończy się sesja i po tym terminie prof. Księżak przyjmuje na egzamin jedynie po okazaniu dokumentu od dziekana uprawniającego do zdawania egzaminu po terminie.

4. Na egzaminie prof. Księżak sprawdza jedynie wiedzę – nie ma znaczenia, czy ktoś przystępuje do egzaminu po raz pierwszy czy kolejny, ani to czy jest to termin majowy, czy październikowy.

5. Każdy egzamin kończy się oceną. Egzamin składa się z trzech pytań obejmujących: część ogólną, prawo rzeczowe i rodzinne. Warunkiem zdania egzaminu jest dostateczna odpowiedź na każde z pytań. Niedostateczna odpowiedź na którekolwiek z pytań kończy egzamin oceną niedostateczną. Te same zasady dotyczą egzaminu zerówkowego.

6. Egzamin odbywa się w sali 4.04.

Prawo karne (prof. W. Kulesza): Zerówka z prawa karnego, losowanie glos – zmiany

http://i.wp.pl/a/f/jpeg/26663/witold_kulesza_pap_arch_550.jpeg

prof. W. Kulesza

Uwaga osoby wyrażające chęć podejścia do egzaminu zerowego z prawa karnego!  Dzisiaj na wykładzie z prawa karnego sytuacja się nieco zmieniła.

DODATKOWE TERMINY ZERÓWKI W CZERWCU
Lista została przekazana profesorowi. Ze ze względu na to, że zainteresowanie zerówką przerosło wyobrażania prof. Kuleszy na temat spodziewanej liczby osób, prof. Kulesza powiedział, że 17 V 2013 roku przyjmie tylko ok. 30 (maksymalnie 40, ale wolałby 30) osób, a reszta będzie miała wyznaczone terminy egzaminu w czerwcu (będzie to egzamin ustny, daty zostaną wyznaczone na wcześniejszy termin niż termin egzaminu testowego, który odbędzie się ostatniego dnia sesji letniej). W maju przewidywany jest tylko jeden termin egzaminu z prawa karnego i nie może być więcej terminów w maju, ze względu na obowiązki dydaktyczne prof. Kuleszy.

LISTA OSÓB CHĘTNYCH NA MAJOWĄ ZERÓWKĘ
Listę tych 30 (maksymalnie 40) osób mam oddać profesorowi za 2 tygodnie. Termin tak odległy ponieważ chcieliśmy aby każdy miał najpierw możliwość zapoznania się z wylosowanym przez siebie wyrokiem zanim zdecyduje się na konkretny termin majowy lub czerwcowy czy też ze względu na zaistniałą sytuację chciałby zrezygnować z podejścia do egzaminu ustnego. Osoby chcące przystąpić do zerówki w czerwcu będą miały więcej czasu na napisanie glosy.
Jeżeli liczba osób chętnych PO wylosowaniu wyroku i zastanowieniu się czy na pewno zdążą z napisaniem glosy oraz nauczeniem się do egzaminu w maju będzie przekraczała 30 (40) osób, wtedy zastanowię się w jaki sposób decydować o tym, kto ma podejść do egzaminu. Proszę o Wasze propozycje rozwiązania problemu decydowania o tym kto ma iść w maju, a kto w czerwcu. Dziś na wykładzie kilka pomysłów zostało mi przedstawionych, ale być może ktoś jeszcze ma jakieś inne (w miarę możliwości jak najbardziej sprawiedliwe!) rozwiązanie.

LOSOWANIE GLOS
Ze względu na to, że prof. Kulesza przygotował zbyt małą liczbę wyroków do wylosowania (w tym momencie jest 6 razy więcej chętnych niż przygotowanych orzeczeń), termin losowania glos zostanie podany na kolejnym wykładzie z prawa karnego. Być może termin się nie zmieni, ale może zdarzyć się tak, że prof. Kulesza nie zdąży z przygotowaniem takiej liczby orzeczeń, dlatego wszystkich zainteresowanych zapraszam na kolejny wykład.

KOLEJNY WYKŁAD
Wykład 18 IV 2013 roku z prawa karnego odbędzie się o 9:15 w auli zielonej.

Follow

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.